Wat moet je weten over de scootmobielverzekering?

De kans is zeer groot dat je al wel eens hebt gehoord over de wettelijke verplichting voor het verzekeren van gemotoriseerde voertuigen welke geldt hier in Nederland, maar ook in menig aantal andere landen. Deze verplichting geldt voor gewone auto’s, maar ook voor bijvoorbeeld een scootmobiel. Het afsluiten van de scootmobielverzekeringis op meerdere verschillende manieren mogelijk. Je kan bijvoorbeeld genoegen nemen met alleen de WA-verzekering, maar ook wanneer je bepaalde vormen van schade aan de eigen scootmobiel wenst in te dekken is dat mogelijk. In ieder geval, zou jij graag zo’n verzekering willen afsluiten, maar wil je er in eerste instantie nog wat meer over te weten komen? Dan doe je er zonder meer goed aan om door te blijven lezen.

Welke scootmobielverzekeringen bestaan er?

Laat ons om te beginnen eerst even kijken naar de verschillende scootmobielverzekeringen die er precies op de markt zijn terug te vinden. Wanneer we dat doen zal je tot de conclusie komen dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen drie verschillende opties. De meest eenvoudige is de WA-verzekering. Dit is meteen ook de enige van de drie opties die bij wet verplicht is. Voor deze verzekering geldt dat ze als zeer interessant wordt bestempeld omwille van de lage kosten die eraan verbonden zijn. Toch kiezen veel mensen voor het afsluiten van een andere scootmobielverzekering. Wil je graag in detail meer te weten komen over deze verschillende opties? Lees dan zeker verder!

De WA-verzekering voor een scootmobiel

De eerste scootmobielverzekering die je kan afsluiten in de praktijk is de WA-verzekering. Voor dit type van verzekering is van toepassing dat ze exclusief bestaat uit de dekking voor schade aan derden. Dat is niet onbelangrijk om te weten. Deze dekking zorgt er in de praktijk dus voor dat schade die jij veroorzaakt aan een andere betrokken partij kan worden gedekt. Deze vrij eenvoudige dekking is ervoor verantwoordelijk dat de kostprijs van deze verzekering zeer sterk binnen de perken kan worden gehouden. Dat gezegd hebbende is het toch zo dat heel wat mensen er in de praktijk doelbewust voor kiezen om voor hun scootmobiel een andere verzekering af te sluiten.

Hoe interessant de lage premie van de scootmobielverzekering in de basis ook mag zijn, je moet er wel bij stil blijven staan dat ze als gevolg heeft dat je op geen enkele manier de schade veroorzaakt aan je eigen scootmobiel gedekt ziet worden. Dit natuurlijk tenzij bewezen is dat de tegenpartij de schade heeft veroorzaakt en daarvoor dus verantwoordelijk is. In dat geval is het immers natuurlijk zo dat zijn of haar WA-verzekering de door jou geleden schade zal vergoeden. Is er echter sprake van een fout aan jouw kant? Dan zal je helaas een groot (financieel) probleem hebben indien je enkel hebt gekozen voor het afsluiten van de wettelijk verplichte WA-verzekering voor je scootmobiel.

De WA+ beperkt cascoverzekering

De WA-verzekering zal ondanks haar beperkte prijskaartje dus lang niet voor iedereen de meest interessante scootmobielverzekering op de markt zijn, integendeel. Wanneer je graag zou willen dat er ook bepaalde schadegevallen aan de eigen scooter worden gedekt zal je daarvoor willen (en eigenlijk ook moeten) kijken in de richting van een meer uitgebreide verzekering. Eén van de twee opties waar je dan over beschikt is kiezen voor de WA+ beperkt cascoverzekering. Voor dit type van verzekering geldt dat ze in de basis bestaat uit de WA-dekking. Deze dekking wordt echter aangevuld door een aantal extra dekkingen voor eigen schade. Het gaat hierbij dan om:

  • Schade ontstaan door een brand of ontploffing;
  • Schade als gevolg van diefstal;

In het tweede geval gaat het uiteraard specifiek om financiële schade die het gevolg is van verlies van het voertuig. Hoe dan ook is deze verzekering voor veel mensen een ontzettend interessante keuze. Dit niet in het minst omdat ze tegen een bescheiden extra premie toch een aantal niet onbelangrijke (extra) risico’s kunnen verzekeren. Wil jij dus ook graag dat bepaalde schade aan je eigen scootmobiel wordt verzekerd, maar zie je het afsluiten van de allrisk niet zitten? In dat geval is het altijd een interessante mogelijkheid om de WA+ beperkt cascoverzekering te overwegen.

De WA+ volledige casco scootmobielverzekering

De WA+ volledige cascoverzekering of de zogenaamde allrisk is veruit de meest interessante scootmobielverzekering die je kan afsluiten, althans, wanneer je louter en alleen kijkt naar de dekkingen die worden aangeboden. Het spreekt namelijk voor zich dat het grote aanbod aan dekkingen er eveneens voor zorgt dat je rekening dient te houden met een vrij behoorlijk prijskaartje. Lang niet iedereen zal in de praktijk dan ook bereid zijn om die premie te betalen.

De WA+ volledige cascoverzekering is een zeer interessante verzekering omdat ze ook de eigen schade aan je scootmobiel verzekerd. Zelfs degene die je zelf hebt veroorzaakt door bijvoorbeeld botsen of slippen. De allrisk dekt alle schade uitgezonderd degene die je zelf moedwillig hebt veroorzaakt. Dat spreekt evenwel voor zich. Hoe dan ook, ook dit type verzekering voor je scootmobiel zou in de praktijk in principe altijd het overwegen meer dan waard kunnen zijn. Zoveel is zeker. Bedenk jezelf uiteraard wel altijd over het risico dat je loopt opweegt tegen de hogere verzekeringspremie.

Hoe de prijs van je scootmobielverzekering drukken?

Ongeacht voor welk type scootmobielverzekering je in de praktijk gaat kiezen, je zal er uiteraard altijd rekening mee willen en moeten houden dat er daarvoor een bepaalde premie is verschuldigd. De hoogte van deze premie zal in de praktijk voornamelijk worden bepaald door:

  • Het type verzekering die je voor je scooter gaat afsluiten;
  • Het eigen risico dat (eventueel) van toepassing is op de verzekering;
  • De specificaties van de scootmobiel die je gaat verzekeren;

Je hoeft in de praktijk helemaal geen genoegen te nemen met de standaard premie die voor de scootmobielverzekering wordt gevraagd. Je kan dan ook zonder probleem op verschillende manieren een interessante besparing realiseren. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door het bereidwillig verhogen van het eigen risico. Op deze manier zal je immers kunnen vaststellen dat de periodieke verzekeringspremie die moet worden betaald stevig kan worden ingeperkt. Dit verder ook nog eens zonder dat je verder aan de aangeboden dekkingen hoeft te raken.