Wat doet een vastgoed advocaat?

Het recht kent veel uiteenlopende rechtsgebieden en juristen specialiseren zich op één gebied. Zo is er bijvoorbeeld de vastgoed advocaat. Je vraagt je misschien af wat deze nu precies doet en voor wat voor soort kwesties je een dergelijke jurist in kunt schakelen. We vertellen je hier graag meer over wat een vastgoed advocaat voor jou kan betekenen. En we geven wat voorbeelden van zaken waar een dergelijke jurist jou bij kan helpen. Zo zie je snel of jij baat hebt bij deze juridische hulp of dat je voor jouw zaak op zoek moet naar een andere juridisch specialist.

Rechtsgebied van vastgoed advocaat

Er zijn verschillende rechtsgebieden te onderscheiden. Zo kennen we het strafrecht, maar bijvoorbeeld ook het familierecht en dus ook het vastgoedrecht. Een vastgoed advocaat houdt zich logischerwijs bezig met dit laatste rechtsgebied. Onder het vastgoedrecht vallen tal van zaken die te maken hebben met onroerende zaken en registergoederen. Je kunt daarbij denken aan

  • kopen en verkopen van grond of van gebouwen
  • erfpacht en pachtrecht
  • recht van opstal
  • appartementsrechten
  • gebieds- en projectontwikkeling
  • bouwrecht
  • aanbestedingsrecht

Het is dus echt een heel divers vakgebied waar veel uiteenlopende zaken onder kunnen vallen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel mensen en organisaties op een gegeven moment te maken krijgen met een vastgoed advocaat. Soms zul je deze zelf inschakelen, andere keren zal een tegenpartij dit doen. Het is belangrijk om altijd te werken met een jurist die echt gespecialiseerd is op dit deelgebied. Zoals gezegd is het recht erg groot en het is voor advocaten onmogelijk om over alle zaken veel kennis te hebben. Daarom specialiseren zij zich op een specifiek rechtsgebied, waar ze dan ook echt zoveel mogelijk over weten. Niet alleen alle wetten en regels die er gelden, maar ook alle precedenten die er zijn bijvoorbeeld. Kies daarom echt voor een gespecialiseerde vastgoed advocaat als jij juridische hulp nodig hebt met onroerende zaken of registergoederen.

Voorbeelden van zaken

Je hebt nu een beetje een beeld van het rechtsgebied van een vastgoed advocaat, maar het helpt altijd om wat voorbeelden te zien van zaken waar een dergelijke jurist jou bij kan helpen. Dat geeft nog net even een beter beeld. Je kunt deze advocaten bijvoorbeeld inschakelen op het moment dat er koopovereenkomsten opgesteld moeten worden, maar ook als er intentieovereenkomsten of samenwerkingsovereenkomsten opgesteld moeten worden. Er zijn veel partijen die dan een beroep op een vastgoed advocaat kunnen doen, zoals gemeenten, woningcorporaties, aannemers en projectontwikkelaars. Maar een specialist op het gebied van vastgoedrecht kan niet alleen dergelijke overeenkomsten opstellen, hij kan ze ook voor jou beoordelen. Dus krijg jij een overeenkomst voorgelegd, laat deze dan altijd nalezen om te beoordelen of het allemaal klopt wat er vastgelegd is en of jij niet benadeeld wordt. Daarnaast kun je een vastgoedspecialist ook inschakelen als er onenigheid is door meerwerk of een te late oplevering. Of over gebreken die na oplevering aan het licht komen. En dit zijn slechts een paar voorbeelden. Heb jij de hulp van een vastgoed advocaat nodig? Ga dan naar Damsté advocaten, zij staan jou graag bij bij dergelijke zaken!