Een achtergestelde lening, hoe zit dat?

achtergestelde lening

Dit artikel gaat over achtergestelde lening. Wat voor leningen zijn dat en welke functie hebben ze? Op die twee vragen gaan we hier in.

Wat is een achtergestelde lening?

Bij een lening die is achtergesteld, praten we daadwerkelijk over een lening. Dat betekent dat je een bedrag ontvangt, dat je in termijnen aflost en rente betaalt. Het woord achtergesteld duidt op het feit dat als de lener failliet mocht gaan, je als leningverstrekker pas geld uit het faillissement kan krijgen als alle andere schuldeisers zijn betaald. Daarbij gaat het niet alleen om banken, maar ook om bijvoorbeeld de eventuele werknemers. De verstrekker van zo’n lening gaat echter wel voor de aandeelhouders. Laatstgenoemden staan dan achterin de rij. Een dergelijke lening lijkt dus op eigen vermogen, maar is dat feitelijk niet. Een verstrekker van een lening die achtergesteld is, loopt een hoger risico dan de verstrekkers van ‘normale’ leningen. Daarom is het rentepercentage normaliter hoger. De rente kan eventueel afhangen van de winst. Dat een lening achtergesteld is, wordt contractueel vastgelegd.

achtergestelde lening

De functie

Hoewel een lening die is achtergesteld feitelijk geen eigen vermogen is, kan die onder bepaalde voorwaarden wel daarbij worden opgeteld. Als een bedrijf een lening heeft afgesloten die achtergesteld is, dan wordt het voor andere leningverstrekkers interessanter om daaraan een ‘normale’ lening te verstrekken. Immers als de lener failliet gaat, dan gaan ‘normale’ leningen voor leningen die achtergesteld zijn. Laatstgenoemden vormen als het ware een buffer. Als een leningverstrekker een lening verstrekt die achtergesteld is, dan drukt die op die manier het vertrouwen uit in de lener. Deze leningvorm wordt regelmatig tussen moeder- en dochterbedrijven toegepast. Banken kunnen dat als voorwaarde stellen, voordat een lening wordt verstrekt. Een lening die is achtergesteld wordt nog wel eens gebruikt bij de overneming van een bedrijf. Eigen vermogen kan dan worden gecombineerd met zo’n lening. Als de verkoper van dat bedrijf een lening wil verstrekken die is achtergesteld, dan kan dat worden opgevat als een motie van vertrouwen, zoals dat al eerder is opgemerkt.