Bezwaar WOZ waarde maken, hoe doe je dat?

Couple reading news in the morning on the bed of an hotel room.

De WOZ waarde laat de waarde van je huis zien. Het is dan ook belangrijk dat de WOZ waarde van je huis realistisch wordt vastgesteld. Wanneer de WOZ waarde volgens jou niet goed is vastgesteld, kun je bezwaar WOZ waarde maken. Er is een aantal zaken belangrijk, wanneer je bezwaar tegen de WOZ waarde wilt maken. Ook is het belangrijk om op tijd en bij de juiste instantie in bezwaar te gaan.

Wat is WOZ waarde?

De afkorting WOZ staat voor Wet Onroerende Zaken. De waarde van de WOZ bepaalt de hoogte van gemeentelijke heffingen en belastingen die je moet betalen. Hieronder vallen de waterschapsbelasting, vermogensbelasting, roerende-ruimtebelasting, inkomstenbelasting en onroerendezaakbelasting (OZB). Wanneer de WOZ waarde van een woning te hoog is vastgesteld, betaal je ook hogere kosten voor bovenstaande belastingen en gemeentelijke heffingen. Wanneer je het niet eens bent met de vastgestelde WOZ waarde, is het dan ook verstandig om in bezwaar WOZ waarde te gaan. Dit kan je een hoop kosten besparen. 

Hoe wordt de WOZ waarde bepaald?

De gemeente bepaalt de WOZ waarde van een woning. Dit doet zij door een woning te taxeren. Een taxateur van de gemeente kijkt naar gegevens van de woning. Daarnaast worden soortgelijke woningen met elkaar vergeleken. De taxateur gaat bij het vaststellen van de WOZ-waarde uit van het bedrag dat een woning zou moeten opbrengen op 1 januari van het jaar daarvoor. De waarde van de WOZ wordt dus vastgesteld aan de hand van vergelijkbare woningen. Vind jij dat de waarde van jouw woning te hoog is vastgesteld, dan kun je bij de gemeente in bezwaar WOZ waarde gaan.

Waar vind ik de WOZ waarde?

Je kunt er op drie manieren achter komen wat de vastgestelde WOZ-waarde is van jouw woning. De eerste manier is door simpelweg te informeren bij de gemeente naar de waarde van de WOZ, die voor jouw woning is vastgesteld. Daarnaast kun je inloggen bij ‘Mijn Overheid’ met je DigiD. Ook via deze weg kun je erachter komen wat de WOZ waarde is van jouw woning. De laatste mogelijkheid is door te kijken op de website van het WOZ waardeloket. Je kunt er dus op verschillende manieren achter komen wat de vastgestelde WOZ waarde is voor jouw woning. 

Bezwaar WOZ waarde maken

Het blijkt dat 30% van de Nederlanders de WOZ waarde van hun woning te hoog vindt. Wanneer je het niet eens bent met de vastgestelde WOZ waarde, heb je het recht om daartegen in bezwaar te gaan. Bezwaar WOZ waarde maken kan binnen zes weken na de datum van de beschikking. De gemeente stelt de WOZ-waarde van een woning vast, dus wanneer je in bezwaar WOZ waarde wilt gaan, zul je dat ook bij de gemeente moeten doen. Na de termijn van 6 weken is bezwaar maken niet meer mogelijk. De vastgestelde WOZ-waarde staat vast en kan niet meer veranderd worden. Wanneer je dus wilt voorkomen dat de bedragen van de gemeentelijke heffingen en belastingen de pan uit gaan rijzen, is het belangrijk om op tijd in bezwaar te gaan. Bereid je dus goed voor en ga op tijd aan de slag met bezwaar WOZ waarde. Zo voorkom je dat je onnodig veel belasting moet betalen.